<Ogród nowoczesny - usługi ogrodnicze, projektowanie ogrodów Wrocław

Ogród nowoczesny

Cechy charakterystyczne ogrodów nowoczesnych niewątpliwie mają swoje źródło w modernistycznych założeniach z początku XX wieku. Podstawową zasadą ówczesnego projektowania była funkcjonalność. Ogród wraz domem w zamyśle miały stanowić jedną dopełniającą się strukturę. W kształtowaniu przestrzeni ogrodowej wykorzystywano geometryczne kompozycje nawiązujące do formy ówczesnych budynków. W ich projektowaniu istotne znaczenie miało zastosowanie nowych technologii. Przestrzeń ogrodu wyznaczać miały mniejsze fragmenty o określonej funkcji. Nie zapominano o roślinach typowo użytkowych, drzewach owocowych.

Modernizm w projektowaniu ogrodów w czasach swojego powstania nie znalazł jednak szerokiego grona zwolenników. Prywatni inwestorzy często byli zbyt konserwatywni, przywiązani do tradycji. Obecnie geometryczne, minimalistyczne rozwiązania w przestrzeni ogrodowej pojawiają się coraz częściej. Inwestorzy, którzy decydują się na oszczędne w formie budynki, wielokrotnie oczekują od projektantów ogrodów równie odważnych, nowatorskich rozwiązań. Zauważalnym elementem nowoczesnych ogrodów jest łączenie materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne, stal, szkło. Istotne jest wykorzystywanie elementów małej architektury jako dominujących akcentów, którym podporządkowana jest przestrzeń ogrodu, rośliny. Nie bez znaczenia w nowoczesnym podejściu do projektowania ogrodu jest woda i jej racjonalne wykorzystywanie. Retencjonowana w zbiornikach podziemnych, może zostać wykorzystana do zasilania systemów nawadniających, stawów kąpielowych, sadzawek.