<Ogród angielski - usługi ogrodnicze, projektowanie ogrodów Wrocław

Ogród w stylu angielskim

Ideą powstania stylu z jakim powszechnie kojarzony jest ogród angielski, był dziewiętnastowieczny zwrot Brytyjczyków ku tradycji i zafascynowanie architekturą oraz stylem życia na wsi. Nie bez znaczenia było również spopularyzowanie ogrodnictwa w książkach czy czasopismach oraz zwiększenie dostępności roślin ozdobnych. Zakładanie ogrodów przydomowych stało się codziennością, a także pasją Wyspiarzy.

Charakterystyczne dla ogrodów angielskich było naturalistyczne podejście do kształtowania przestrzeni. Istotne znaczenie miał dobór roślinności. Tworzono siedliska odpowiadające naturalnym, dobierano grupy roślin pod względem okresów kwitnienia, a całość kompozycji niejednokrotnie przypominała obraz naturalnej ekspansji roślin.

Bardzo istotnym w projektowaniu ogrodów angielskich jest również dobór gatunków pod względem osiąganych rozmiarów tak, aby osiągnąć efekt piętrowości. Pomimo architektonicznego, układu rabat, jaki był ówcześnie stosowany, obraz geometrii nie był odczuwalny, a elementy małej architektury takie jak murki oporowe, schody terenowe czy balustrady maskowała piętrząca się roślinność.

Wyspy brytyjskie ze swoim charakterystycznym wilgotnym klimatem są idealnym miejscem do projektowania ogrodów bylinowych, ze względu na długi okres wegetacji. W zakładaniu ogrodów stylizowanych na angielskie na terenie Polski, ważny jest odpowiedni dobór roślin tak, aby ogród mógł cieszyć oko jak najdłużej. Kluczowym aspektem w projektowaniu powinno być umiejętne wzbogacenie kompozycji bylinowych o kwitnące krzewy. Naturalność powinna być tylko pozorna, a gatunki konsekwentnie dobrane według wymagań.